Shree Shree Bijoy Krishna Kathamrita (Gujarati)

Name of the Book Shree Shree Bijoy Krishna Kathamrita
Language Gujarati
Author Swami Amalananda Saraswati
Translator
Publisher Sri Sri Bijoy Krishna Bhakt Sangh